SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

null

Primers contactes amb la Música

De 3 a 5 anys i de 6 a 8 anys

Educació musical a l’etapa infantil de 3 a 5 anys i de 6 a 8 anys.

El període d’educació infantil és abans de res, des del punt de vista educatiu, plenament receptiu per la qual cosa hem d’aprofitar totes les possibilitats per estimular i motivar al nen i la nena i desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge.

L’educació musical, en l’etapa infantil, se situa dins de l’àrea de Comunicació i Representació. Amb la música es pretén que el nen i la nena gaudeixin de l’activitat alhora que fomenti la seva capacitat d’expressió i comunicació. Alhora anirà coneixent, per mitjà de la música, les manifestacions culturals i tradicions del seu entorn.

CONTINGUTS:

 • Soroll, silenci, música, cançó.
 • Les propietats sonores del cos, dels objectes del seu ús quotidià, d’instruments musicals.
 •  Cançons del folklore, cançons contemporànies, danses populars, balls, etc.

COM HO APRENDRAN?

 • Discriminació dels contrasts bàsics, llarg-curt, agut-greu, fort-suau, pujada-baixada, imitació de sons individuals.
 • Interpretació d’un repertori de cançons senzilles seguint el ritme i la melodia.
 • Participació en el cant en grup i respecte a les indicacions gestuals que el modulen.
 • Exploració de les propietats sonores del propi cos, d’objectes quotidians, d’instruments musicals i producció de sons i ritmes senzills.
 • Participació en danses senzilles amb iniciativa, gràcia i precisió de moviments.
 • Utilització adequada d’instruments musicals senzills per acompanyar el cant, la dansa, el moviment.

QUÈ ASSOLIRAN?

 • Gaudi amb el cant, el ball, la dansa i la interpretació musical.
 • Actitud relaxada i atenta durant les audicions seleccionades i disponibilitat per escoltar peces noves.
 • Valoració i interès pel folklore de l’ambient cultural a què pertany.

Amb tot això es pretén que el nen i la nena adquireixin una progressiva capacitat per servir-se d’aquest procediment d’expressió i representació al servei dels objectius educatius generals.