LLENGUATGE MUSICAL · N1 N2

null

Els elements bàsics

A partir de 8 anys

El període d’educació en aquesta etapa es una extensió del que el nen ha anat aprenent a la seva l’etapa anterior, introduint els elements bàsics de lo que sería el llenguatge musical pròpiament dit.

Igualment hem d’aprofitar totes les possibilitats per estimular i motivar al nen i la nena a desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge.

Alhora volem que el nen i la nena gaudeixin de l’activitat i fomenti la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música, les manifestacions culturals i tradicions del seu entorn.

CONTINGUTS

 • Pentagrama
 • Les Claus
 • Línies addicionals
 • Silencis
 • Pauses
 • Intervals
 • Compàs
 • Lligadura
 • Puntet

CONTINGUTS

 • Anàlisis dels compassos
 • Alteracions
 • Treset
 • Repeticions
 • Síncopa
 • Contratemps
 • Tonalitat
 • Dictat melòdic i rítmic
 • Entonació

COM HO FARAN?

Els nens seguiran un procediment tan teòric com pràctic, excercisis del nivell corresponent. El dictat melòdic es un exercici pràctic molt important per el desenvolupament de l’oida i el dictat rítmic es bàsic en la percepció dels valors rítmics i pulsació rítmica.L’entonació i anàlisis de repertori.

Es basarà en l’aprenentatge per descobriment en situacions que fomentin la creativitat i autonomia de l’alumne. L’aprenentatge és un procés personal de cada alumne que el professor no pot imposar ni substituir, només estimular i facilitar d’acord a l’interès de l’aprenent.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

 • La formació personalitzada.
 • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
 • La metodologia activa.
 • Realització conjunta de treballs a la pissarra i correcció individual.
 • Anàlisi d’obres o fragments musicals.

QUÈ ASSOLIRAN?

Seran capaços un cop acabat el nivell 1 i 2 de Llenguatge musical de escriure en un pentagrama una melodia senzilla que hagin sentit i els hi hagi agradat. Reconeixement de les figures i compassos bàsics en un ritme donat i la capacitat de reproduir-lo.Entonació i anàlisis musical de les cançons treballades.