HARMONIA · N1 N2

null

Donem color a la melodia

A partir de 8 anys

L’harmonia es el que dona color a una melodia, expressant tots els estats d’anim i enriquint la música d’una forma il·limitada. L’alumne descobreix desde els fonaments harmònics com funciona l’estructura musical d’una composició.

Cada alumne respondrà diferent a la percepció harmònica d’una progressió d’acords, donant-li així una llibertat creativa a l’hora de tocar l’instrument i/o modificar el color musical dels temes treballats.

CONTINGUTS

Harmonia 1

 • acords
 • intervals harmònics
 • tonalitat
 • acords diatònics, modo major
 • acords diatònics modo menor
 • el tritó
 • funcions tonals
 • ritme harmònic
 • acord de 7 dominant
 • cadències
 • moviment harmònic continuïtat harmònica
 • enllaços de fonamentals

Harmonia 2

 • dominants secundaries
 • dominant de la dominant
 • dominants alterades
 • subdominants secundaries
 • acords secundaris i ritme harmònic
 • tensions
 • relacions acords-tensions-escala
 • conducció de les veus
 • anàlisis melòdic

COM HO FARAN?

Els alumnes seguiran un procediment tan teòric com pràctic, exercicis del nivell corresponent. El dictat Harmònic es un exercici excel·lent per el desenvolupament de l’oïda, i juntament amb el dictat melòdic li donarà a l’alumne unes eines i coneixements molt importants per aprendre com funciona un repertori musical. Igualment es treballarà l’entonació i anàlisis de repertori en el nivell corresponent.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

 • La formació personalitzada.
 • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
 • La metodologia activa.
 • Realització conjunta de treballs a la pissarra i correcció individual.
 • Anàlisi d’obres o fragments musicals.

QUÈ ASSOLIRAN?

Després d’assolir el nivell 1 i 2 d’harmonia els alumnes podran escriure, reconèixer i tocar els acords quatríades, saber la tonalitat d’una cançó, creació de una estructura harmònica de 8 compassos amb 3 cadències diferents. Harmonitzar una melodia dins del nivell corresponent. Analitzar una progressió d’acords dins el nivell.