CONJUNT INSTRUMENTAL · N1 N2

null

En grup també és bo

A partir de 8 anys

En aquesta assignatura es on l’alumne posa en pràctica tot el que ha estat aprenent, tant si es el programa reglat com el programa lliure. Es l’eina per desenvolupar la comunicació musical entre altres alumnes, gaudint de la música en tot el seu potencial. Igualment aprendre a tocar en grup per als adolescents i pre-adolescents es un extraordinari element socialitzador, afiançar els llaços d’amistat i definir la seva propia personalitat.

La relació amb els iguals es fonamental i els hi dona seguretat i confiança …a mes els ajuda a construir la seva identitat.

CONTINGUTS

Com hem dit abans el repertori serà variat en els nivells de conjunt instrumental 1 i 2. Abans d’escollir les nostres preferències musicals. Així l’alumne tindrà una visió suficientment amplia del que anomenem música moderna.

Treballarem:

  • L’estructura i parts ( Intro, A ,B, Coda, etc) dels temes que es toquin.
  • Signes de repetició, caselles, etc
  • Introduccio a l’improvitzacio, fent servir arpegis i escales del tó de cada tema que es faci.
  • Us de patrons que no es basin només en les notes de l’acord.
  • Transcriure un fragment de solo

En el Nivell 2 de Conjunt Instrumental es donarà mes importància a l’improvisació que a l’estructura del tema.

COM HO FARAN?

Els alumnes seguiran un procediment pràctic, treballant en conjunt, aprenent a escoltar-se i escoltar els demés. Alhora que s’analitzà l’estructura i harmonia del tema s’anirà practicant les parts dels temes, repeticions, caselles i signes.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

  • La formació personalitzada.
  • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
  • La metodologia activa.
  • Es faran rodes de solo per ordre fent servir les eines explicades.

QUÈ ASSOLIRAN?

Després d’assolir el Nivel 1 i 2 de Conjunt Instrumental els alumnes podran executar de forma sòlida, expressiva i tècnica qualsevol dels temes estudiats. Utilitzant correctament les eines donades.

Podran tocar en grup temes de diferents estils. Des de Pop, Ska, Swing, Rock, Blues, fins Bossa Nova, Rock&Roll i Jazz. Sempre dins el nivell corresponent al curs estudiat.