LLENGUATGE MUSICAL · N3

null

Aprofundim en l'aprenentatge musical

A partir de 8 anys

Després del Nivell Elemental l’alumne ja disposa d’eines suficients per anar aprofundint en el Llenguatge Musical.

En aquest nivell educatiu s’inclouen nous conceptes del Llenguatge Musical i busquem l’ampliació dels coneixements que l’alumne ha anat assolint en l’etapa anterior, introduint nous elements de Llenguatge Musical. Hem de seguir aprofitant totes les possibilitats per estimular i motivar els alumnes per desenvolupar el seu potencial musical.

Gaudir de l’activitat i fomentar la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música.

CONTINGUTS

 • Intervals (continuació de l’estudi)
 • Claus (continuació de l’estudi)
 • Índex de l’alçada dels sons
 • Tonalitat (continuació de l’estudi)
 • Normes d’escriptura musical
 • Divisions artificials
 • Abreviacions i repeticions
 • Tonalitat (continuació de l’estudi)

 • Nomenclatures estrangeres de tonalitats
 • Canvis de compàs i compàs d’amalgama
 • La expressió musical
 • El moviment
 • El caràcter
 • El matís
 • La accentuació i la articulació

COM HO FARAN?

Els alumnes seguiran el procediment tan teòric com pràctic dins del programa del Pla d’Estudis de música moderna. El dictat melòdic i rítmic segueix sent molt important. Es treballaran els dictats aplicats amb exercissis específics com en temes coneguts i actuals. Es treballarà l’entonació i anàlisis de repertori en el nivell corresponent.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

 • La formació personalitzada.
 • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
 • La metodologia activa.
 • Realització conjunta de treballs a la pissarra i correcció individual.
 • Anàlisi d’obres o fragments musicals.

QUÈ ASSOLIRAN?

Un cop acabat el Grau Mig de Llenguatge Musical, apart d’haver assolit els punts del temari, tindran la capacitat de transcriure en un pentagrama una melodia escoltada. Reconeixement de les figures, compassos i ritme d’un tema donat, i els recursos musicals per reproduir-lo. Entonació i anàlisis musical de les cançons treballades.