HARMONIA · N3

null

Aprofundim en l'aprenentatge musical

A partir de 8 anys

Després del Nivell Elemental l’alumne ja disposa d’eines suficients per anar aprofundint en el Llenguatge Musical.

En aquest nivell educatiu s’inclouen nous conceptes del Llenguatge Musical i busquem l’ampliació dels coneixements que l’alumne ha anat assolint en l’etapa anterior, introduint nous elements de Llenguatge Musical. Hem de seguir aprofitant totes les possibilitats per estimular i motivar els alumnes per desenvolupar el seu potencial musical.

Gaudir de l’activitat i fomentar la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música.

CONTINGUTS

 • Substituts de la dominant
 • Substitució tritonal de la dominant
 • acord disminuït de sensible
 • Substitució de les dominants secundaries
 • Acords de la família de la dominant
 • Substitució tritonal de la subdominant

 • Substitució tritonal de las subdominants secundaries
 • Tensions i escales
 • Substitució tritonal de la dominant
 • Altres acords disminuïts
 • Spread a quatre veus
 • Re-harmonització

COM HO FARAN?

Els alumnes seguiran el mateix procediment que en els cursos anteriors. Es donarà mes importància en el dictat harmònic i es continuarà treballant l’entonació i anàlisis de repertori a un nivell més profund.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

 • La formació personalitzada.
 • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
 • La metodologia activa.
 • Realització conjunta de treballs a la pissarra i correcció individual.
 • Anàlisi d’obres o fragments musicals.

QUÈ ASSOLIRAN?

Després d’assolir el Nivell 3 d’Harmonia Musical els alumnes hauran exterioritzat els recursos dels nivells 1 i 2: Afiançar la capacitat auditiva , reconèixer i tocar els acords quatríades amb alteracions, re-harmonitzar progressions d’acords. Harmonitzar melodies més complexes dins del nivell corresponent. Analitzar , xifrar, completar i indicar quina escala pot correspondre a una tensió concreta.