CONJUNT INSTRUMENTAL · N1 N2

null

Un grup per treballar en equip

A partir de 8 anys

En aquesta assignatura es on l’alumne posa en pràctica tot el que ha estat aprenent, tant si es el programa reglat com el programa lliure. Es l’eina per desenvolupar la comunicació musical entre altres alumnes, gaudint de la música en tot el seu potencial. Igualment aprendre a tocar en grup per als adolescents i pre-adolescents es un extraordinari element socialitzador, afiançar els llaços d’amistat i definir la seva propia personalitat.

La relació amb els iguals es fonamental i els hi dona seguretat i confiança …a mes els ajuda a construir la seva identitat.

CONTINGUTS

Els temes i estils d’aquest nivell seran Swing, Blues, Pop, Rock i Latin.

Treballarem:

  • Lectura de guió amb arranjament
  • Estructura, signes de repetició, caselles, etc.
  • Nous elements per a l’improvisació, fent servir arpegis tríades i quatríades i escales dòrica, mixolidia,jònica, locria mixolidia b9b13, blues i pentatòniques
  • Us de patrons II V I que no es basin només en les notes de l’acord
  • Es prepararan un mínim de dotze temes, dels quals tres s’hauran de tocar de memòria
  • Transcriure un solo d’un dels temes del programa

COM HO FARAN?

Els alumnes repassaran i consolidaran els procediments treballats anteriorment, treballant en grup, alhora que s’analitzarà l’estructura i harmonia del tema amb més profunditat. S’aniran practicant les parts dels temes, repeticions, caselles, signes. Es faran rodes de solo per ordre fent servir les eines explicades.

La metodologia es basarà en els següents aspectes:

  • La formació personalitzada.
  • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
  • La metodologia activa.

QUÈ ASSOLIRAN?

Després d’assolir el Nivel 3 de Conjunt Instrumental els alumnes, si han assolit els recursos del temari, seran capaços de tocar en qualsevol grup de música moderna sense cap mena de problema. Amb els coneixements assolits es sentiran encara mes segurs i gaudiran cada cop mes de poder expressar les seves idees i talent musicals. Podran tocar en grup temes de diferents estils.

Des de Pop, Ska, Swing, Rock, Blues fins Bossa Nova, Rock&Roll o Jazz. Sempre dins el nivell corresponent al curs estudiat.