Els Nivells

null

NIVELL INICIACIÓ

El període d’educació en aquesta etapa es una extensió del que el nen ha anat aprenent a la seva l’etapa anterior, introduint els elements bàsics de lo que sería el llenguatge musical pròpiament dit.

Igualment hem d’aprofitar totes les possibilitats per estimular i motivar al nen i la nena a desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge.

Alhora volem que el nen i la nena gaudeixin de l’activitat i fomenti la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música, les manifestacions culturals i tradicions del seu entorn.

NIVELL ELEMENTAL

El període d’educació en aquesta etapa es una extensió del que el nen ha anat aprenent a la seva l’etapa anterior, introduint els elements bàsics de lo que seria el llenguatge musical pròpiament dit.

Igualment hem d’aprofitar totes les possibilitats per estimular i motivar al nen i la nena a desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge.

Alhora volem que el nen i la nena gaudeixin de l’activitat i fomenti la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música, les manifestacions culturals i tradicions del seu entorn.

L’Harmonia és el que dóna color a una melodia, expressant tots els estats d’ànim i enriquint la música d’una forma il·limitada. L’alumne descobreix des de els fonaments harmònics com funciona l’estructura musical d’una composició.

Cada alumne respondrà diferent a la percepció harmònica d’una progessió d’acords, donantli així una llibertat creativa a l’hora de tocar l’instrument i/o modificar el color musical dels temes treballats.

En aquesta assignatura es on l’alumne posa en pràctica tot el que ha estat aprenent, tant si es el programa reglat com el programa lliure. Es l’eina per desenvolupar la comunicació musical entre altres alumnes, gaudint de la música en tot el seu potencial. Igualment aprendre a tocar en grup per als adolescents i pre-adolescents es un extraordinari element socialitzador, afiançar els llaços d’amistat i definir la seva propia personalitat.

La relació amb els iguals és fonamental i els hi dóna seguretat i confiança.

Més els ajuda a trobar la seva identitat.

El programa d’Instrument Musical té particularitats diferents depenent de l’instrument musical que escollim i l’estil que vulguem treballar. al 1er i 2on Nivell es treballaran aspectes tècnics com l’Harmonia Musical, escales, arpegis i acords, sempre des de la pràctica activa i funcional de l’instrument i seran comunes en tots els estils per tal d’assolir un nivell suficient per afrontar amb solidesa els reptes musicals personals.

GRAU MIG

A partir del Nivell Elemental el nen-jove ja disposa d’eines suficients per anar aprofundint en l’aprenentatge musical.

En aquest període del Grau Mig s’inclouen nous conceptes del Llenguatge Musical i a més una ampliació dels coneixements que l’alumne ha anat aprenent a la seva etapa anterior, introduint nous elements de llenguatge musical.

Igualment hem de seguir aprofitant totes les possibilitats per estimular i motivar els alumnes a desenvolupar el seu potencial.

Seguir gaudint de l’activitat i fomentar la seva capacitat d’expressió i comunicació per mitjà de la música.

L’Harmonia Musical és una assignatura apassionant, anar descobrint i creant les teves pròpies harmonies i diferents versions harmòniques de les cançons, es quelcom molt gratificant. Aprofundint en el coneixement de la conducció de les veus, de les substitucions d’acords dona la màxima llibertat per expressar la personalitat musical única de cada alumne.

En aquesta assignatura l’alumne posarà en pràctica tot el que ha estat aprenent, tant si és el programa reglat com el programa lliure. El repertori serà variat. Aprendre a tocar en grup és un extraordinari element socialitzador, sobretot per als joves, enfortint els llaços d’amistat i treballar la seva pròpia personalitat. La relació amb els iguals es fonamental i els dóna seguretat i confiança …a mes els ajuda a trobar la seva identitat.

Quins continguts es treballaran durant aquesta assignatura?

Per poder definir millor el nivell i objectius dins d’aquesta assignatura et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..

GRAU SUPERIOR

Per poder definir millor les teves necessitats en aquest Nivell més avançat del Llenguatge Musical i els objectius dins d’aquesta assignatura et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..

Per poder definir millor les teves necessitats en aquest nivell avançat d’Harmonia Musical i els objectius dins d’aquesta assignatura et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..

Per poder definir millor les teves necessitats dins del grup avançat de Conjunt Instrumental i poder plantejar uns objectius adequats dins d’aquesta assignatura et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..

Per poder definir millor aquest nivell més avançat i els objectius dins del perfeccionament de cada Instrument et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..

· PROGRAMA LLIURE ·

Depenent de la teva edat, temps disponible i / o aspiracions, et proposem un aprenentatge a mida, centrant-nos en el que realment necessites per aconseguir els teus objectius. Adaptat a les teves necessitats de ritme, desitjos i preferències musicals.

 

Per poder definir millor el nivell i objectius dins d’aquesta assignatura et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres ja sigui per telèfon, correu o visitant-nos a l’Espai d’Aprenentatge Musical ONA al Carrer Sant Pau, 25 de Vilanova i la Geltrú..